Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża Biuletyn Informacji Publicznej  epuap2 Gmina Kłodawa 

Podręczniki

Pobierz wniosek

Informacje dla rodziców dotyczące dofinansowania oraz materiałów edukacyjnych wymaganych w roku szkolnym 2015/2016

1. Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną pobierz
2. 

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

pb
3.  Zarządzenie w sprawie korzystania z bezpłatnych podręczników
pb
4.

Informacje o podręcznikach. Zestawienie w tabeli

pb
5. Szczegółowe informacje dotyczące podręczników
i materiałów dodatkowych

pb

Podręczniki - rok 2015/16

Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2015/2016

 TABELA :
file pdf

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

Podręcznik:
Tytuł: "Spotkania uBogacające"
Autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondak
Wydawnictwo: Jedność. Kielce
Ćwiczenia:
Tytuł: "Spotkania uBogacające" (kupić nowe)
Autor: E. Kondak
Wydawnictwo: Jedność. Kielce
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy 5 lub kupić nowe
Inne przybory:
Zeszyt do religii
Pismo Święte
Podręcznik:
Tytuł: "MIEDZY NAMI"
Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Ćwiczenia:
Tytuł: "MIĘDZY NAMI", Część 1 i 2 (kupić nowe)
Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy piątej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w linię
Słownik orotgraficzny
Podręcznik:
Tytuł: "Historia i społeczeństwo"
Autor: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy piątej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 32 kartkowy.
Teczak A4.
Bloki, farby, ołówki, klej, nożyczki, kredki, wycinanki, gumka.
Podręcznik:
"Klucz do muzyki"
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczka-Drążek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy piątej
Materiały dodatkowe:

Zeszyt do nut
Flet prosty

Podręcznik:
Tytuł: "Matematyka 2001"
Autor: J. Chodnicki, M. Dąbrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Ćwiczenia: 
Tytuł: "Matematyka 2001" Część 1 i 2 (kupić nowe)
Autor: J. Chodnicki, M. Dąbrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Zbiór zadań:
Tytuł: "Matematyka 2001"
Autor: A. Bazyluk, M. Dąbrowski, J. Chodnicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Sposób nabycia:
Podręcznik i zbiór zadań odkupić od byłej klasy piątej lub kupić nowe
Inne materiały:

2 zeszyty 32 kartkowe w kratkę z wizytówką
1 zeszyt 60 kartkowy w kratkę
Przyrządy geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, ołówek)

Podręcznik:
Tytuł: "EVOLUTION PLUS"
Autor: Nick Beare
Wydawnictwo: MACMILLAN
Ćwiczenia:
Tytuł: "EVOLUTION PLUS 3" (kupić nowe)
Autor: Nick Beare
Wydawnictwo: MACMILLAN
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy piątej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Podręcznik:
Tytuł: "Przyroda z klasą"
Autor: Ewa Frąckowiak, Ewa Gęca, Joanna Buniowska
Wydawnictwo: Lektor Klett
Sposób nabycia:
Odkupić od byłej klasy piątej lub kupić nowe
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Podręcznik:
Nadal obowiązuje podręcznik z klasy 4 (jest przeznaczony na trzy lata)
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 32 kartkowy

Inne materiały:

Zeszyt w kratkę
Strój gimnastyczny (biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki)
Podręcznik:
Tytuł: "Tajemnice bogatego życia"
Autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondak
Wydawnictwo: Jedność. Kielce
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy 6 lub kupić nowe
Inne przybory:
Zeszyt do religii
Pismo Święte
Podręcznik:
Tytuł: "MIEDZY NAMI"
Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Ćwiczenia:
Tytuł: "MIĘDZY NAMI", Część 1 i 2 (kupić nowe)
Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy szóstej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w linię
Słownik orotgraficzny
Podręcznik:
Tytuł: "Historia i społeczeństwo"
Autor: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy szóstej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 32 kartkowy. 
Teczak A4.
Bloki, farby, ołówki, klej, nożyczki, kredki, wycinanki, gumka.
Podręcznik:
"Klucz do muzyki"
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczka-Drążek, A. Sołtysik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy szóstej
Materiały dodatkowe:
Zeszyt do nut
Flet prosty

 

Podręcznik:
Tytuł: "Matematyka 2001"
Autor: J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Bazyluk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Ćwiczenia: 
Tytuł: "Matematyka 2001" Część 1, 2, 3 (kupić nowe)
Autor: J. Chodnicki, M. Dąbrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy szóstej lub kupić nowy
Inne materiały:
2 zeszyty 32 kartkowe w kratkę z wizytówką
1 zeszyt 60 kartkowy w kratkę
Przyrządy geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, ołówek)

 

Podręcznik:
Tytuł: "EVOLUTION PLUS 3"
Autor: Nick Beare
Wydawnictwo: MACMILLAN
Ćwiczenia:
Tytuł: "EVOLUTION PLUS 3" (kupić nowe)
Autor: Nick Beare
Wydawnictwo: MACMILLAN
Sposób nabycia:
Podręcznik odkupić od byłej klasy szóstej lub kupić nowy
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Podręcznik:
Tytuł: "Przyroda z klasą"
Autor: Ewa Frąckowiak, Ewa Gęca, Joanna Buniowska
Wydawnictwo: Lektor Klett
Sposób nabycia:
Zakupić w księgarni
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 60 kartkowy
Podręcznik:
Nadal obowiązuje podręcznik z klasy 4 (jest przeznaczony na trzy lata)
Inne materiały:
Zeszyt w kratkę 32 kartkowy

Inne materiały:

Zeszyt w kratkę
Strój gimnastyczny (biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki)

Informacje o podręcznikach dotacyjnych

DOTACJA


Dotację z budżetu państwa otrzymują publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (w tym szkoły artystyczne) prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakupu dokonuje szkoła, a nie – jak dotychczas – rodzice uczniów.

Dotację mogą także otrzymać szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatem w szkołach niepublicznych i społecznych materiały dydaktyczne mogą być nadal kupowane przez rodziców na dotychczasowych zasadach lub szkoły te mogą wnioskować o dotację.

Dotację można przeznaczyć na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (posiadający numer dopuszczenia MEN).    

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Innymi słowy jest to materiał, który nie ma numeru dopuszczenia, ale można go sfinansować z dotacji, jeśli spełnia wymóg wieloletniego użytku. 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiał ćwiczeniowy jest jednoroczny i zawiera elementy do wypełnienia przez ucznia. Materiałami ćwiczeniowymi nie są zeszyty, materiały plastyczne czy przybory szkolne dla uczniów.


Klasa Podręczniki/Materiały edukacyjne
(kwota na jednego ucznia w danym roku szkolnym
wg harmonogramu wprowadzania dotacji)
Materiały ćwiczeniowe
(kwota na jednego ucznia w danym roku szkolnym
wg harmonogramu wprowadzania dotacji
)
I-III
Edukacja zintegrowana
– podręcznik bezpłatny przygotowany przez MEN
 
50 zł (49,50 zł*)
łącznie na ćwiczenia do edukacji zintegrowanej
i języka obcego

25 zł (24,75 zł*)
język obcy
 
IV-VI
140 zł (138,60 zł*)
łącznie na wszystkie przedmioty obowiązkowe
 

25 zł (24,75 zł*)
łącznie na wszystkie przedmioty obowiązkowe

 

Zapisy ustawy tego nie regulują (z wyjątkiem podręcznika do języka obcego dla klas I-III). Określona została tylko ogólna kwota dofinansowania – oddzielnie na podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla danego rocznika uczniów jest przyznawana raz na trzy lata. Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych jest przyznawana co rok.dotacja


Materiały dydaktyczne do przedmiotów nieobowiązkowych (np. drugi język w szkole podstawowej, wychowanie do życia w rodzinie, religia, etyka) nie są objęte dotacją i kupują je rodzice.


Materiały zakupione w ramach dotacji stanowią własność szkoły. Podręczniki/materiały edukacyjne są uczniom nieodpłatnie wypożyczane, a materiały ćwiczeniowe – przekazywane bez obowiązku zwrotu. 


Zamawiając podręczniki, warto pamiętać, że należy zamówić liczbę egzemplarzy równą liczbie uczniów plus jeden egzemplarz dodatkowo na każdy oddział. 


Jeżeli uczeń nie zwróci podręcznika na koniec roku szkolnego lub jeżeli go zniszczy, szkoła może wymagać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.


Zgodnie z ustawą wybór dokonany przez zespół nauczycieli danego przedmiotu powinien być opiniowany nie tylko przez radę pedagogiczną, ale także przez radę rodziców.


Ustawa nie zabrania kupowania materiałów dydaktycznych przez rodziców uczniów. Rodzice, tak jak dotychczas, mogą zdecydować o samodzielnym kupieniu wszelkich materiałów dydaktycznych niezbędnych do efektywnej nauki.

WYBÓR PODRĘCZNIKA

Nowe przepisy, w sytuacji, gdy w szkole pracuje więcej niż jeden nauczyciel danego przedmiotu, wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli danego przedmiotu.

Zespół przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję jednego (wyjątkiem jest język obcy) podręcznika/materiału edukacyjnego, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy.

Następnie dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw obowiązujących tytułów. W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.


Wybrany podręcznik obowiązuje w danej szkole przez co najmniej trzy lata szkolne. 

Wyjątkiem jest wybór podręcznika dla klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016. Wtedy nauczyciele dokonują wyboru na co najmniej dwa lata szkolne, a zmiana serii podręczników musi dotyczyć jednocześnie klasy I i II, aby uczniowie, którzy ukończą klasę I, mogli w roku szkolnym 2016/2017 skorzystać z podręczników używanych przez uczniów z wyższego rocznika. 


Od zasady wyboru jednego podręcznika dla danej klasy istnieją wyjątki. Począwszy od II etapu edukacyjnego w poszczególnych oddziałach danej klasy może obowiązywać więcej niż jeden podręcznik do języka obcego z uwagi na różne poziomy nauczania tego języka.


W poszczególnych oddziałach danej klasy mogą być stosowane różne materiały ćwiczeniowe, w zależności od potrzeb danej grupy uczniów.

PODRĘCZNIKI WIELOLETNIE

W rozumieniu znowelizowanej ustawy podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego: 

  • - nie może zawierać ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika;
  • - nie może zawierać odwołań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;
  • - nie może zawierać opisu egzaminów oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych;
  • - przy pytaniach, poleceniach, zadaniach i ćwiczeniach, które wymagają udzielenia odpowiedzi pisemnie, zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku. Miejsca przeznaczone do uzupełnienia (np. luki w zdaniu) mają być zaciemnione i pomniejszone.

Dotychczasowe numery dopuszczenia tracą ważność w rocznikach objętych dotacją. Wydawcy są zobowiązani do uzyskania nowego numeru dopuszczenia wg poniższego harmonogramu.

Klasy: I, II, IV, do 31 marca 2015r, klasy III, V, do 31 marca 2016r, klasa VI do 31 marca 2017r.
 
WYBÓR PROGRAMU NAUCZANIA
 

Ustawa nie zakłada, że w całej szkole obowiązuje jeden program nauczania danego przedmiotu. Program nauczania wybiera i przedstawia dyrektorowi szkoły indywidualnie każdy nauczyciel bądź zespół nauczycieli, jeżeli zdecydują się na realizację wspólnego programu.

Intencją zmian jest zachęcenie nauczycieli do opracowywania i korzystania z programów nauczania przygotowanych w danej szkole i dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnych grup uczniów. Zatem nauczyciel może korzystać z gotowego programu opracowanego przez wydawnictwo, opracować własny program lub modyfikować (z poszanowaniem praw autorskich) program opracowany przez wydawnictwo lub inne osoby. Ustawa przewiduje jednocześnie, że programy nauczania mogą wykraczać poza zakres treści nauczania wymagany w podstawie programowej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami i możliwościami uczniów.