Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

regulamin czytelni

  1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
  2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawi w wyznaczonym miejscu.
  3. Każdy odwiedzający wpisuje się do „zeszytu odwiedzin”.
  4. W czytelni należy zachowa ciszę.
  5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
  6. Dostęp do zbiorów jest wolny.
  7. Wykorzystane książki i inne dokumenty biblioteczne odnosi się na ustalone miejsce lub oddaje bibliotekarzowi (lub dyżurnemu uczniowi).
  8. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosi bibliotekarzowi.

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 23.01.2002 roku.