Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

Certyfikat

     Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Miłowicach za udział w roku
szkolnym 2013/2014

w akcji ekologicznej pod nazwą StańPo Zielonej StronieMocy Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu i poprawy świadomości ekologicznej. 

certyf