Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

📄 ZARZĄDZENIE WÓJTAPOBIERZ DOKUMENT
Oświadczenie o wielodzietności rodziny  📄 pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców  📄 pobierz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  📄 pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  📄 pobierzHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Dziadowa Kłoda
 Lp.   Czynność  Postępowanie rekrutacyjne 

Postępowanie
uzupełniające
 
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 Od 05 marca do 30 marca 2018 r.  Od 01 czerwca do 08 czerwca 2018 r.
  2   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  Od 03 kwietnia do 06 kwietnia 2018 r. Od 11 czerwca do 14 czerwca 2018 r. 
  3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   13 kwietnia 2018 r. 15 czerwca 2018 r. 
  4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   Od 16 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r.  Od 18 czerwca do 21 czerwca 2018 r.
  5   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  11 maja 2018 r. 22 czerwca 2018 r. 
alt="" 

 

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda
 Lp.   Czynność  Postępowanie rekrutacyjne 

Postępowanie
uzupełniające
 
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    Od 05 marca  do 30 marca 2018 r.    Od 01 czerwca do 08 czerwca 2018 r.
  2     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    Od 03 kwietnia
do 06 kwietnia 2018 r.
   Od 11 czerwca do 14 czerwca 2018 r.
  3    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych    13 kwietnia 2018 r.  15 czerwca 2018 r.
  4    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia    Od 16 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r.    Od 18 czerwca do 21 czerwca 2018 r.
  5      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych    11 maja 2018 r.    22 czerwca 2018 r.
alt=""