Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny w Mi艂owicach
{nomultithumb}flaga du偶a

馃摮 Ochrona danych osobowych

Stan na maj 2018
       Na podstawie niniejszego o艣wiadczenia o ochronie danych osobowych chcieliby艣my w spos贸b przejrzysty poinformowa膰 wszystkich odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮 o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczy膰 o przys艂uguj膮cych Pa艅stwu prawach. Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady mo偶liwe bez podawania danych osobowych. Je艣li dane pobierane s膮 automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane s膮 zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotycz膮cymi ochrony danych osobowych. Je艣li przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest konieczne, a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgod臋 niezb臋dn膮 do przetwarzania danych. Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustalili艣my 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwy偶szego poziomu ochrony Pa艅stwa danych osobowych.
       1. Dane kontaktowe jednostki: (powr贸t ∆)
Administratorem Danych Osobowych jest:
Dyrektor Zespo艂u Szkolno 鈥 Przedszkolnego w Mi艂owicach Jadwiga Mocek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Sebastian Kopacki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
       2. Prawa dotycz膮ce danych osobowych os贸b, kt贸rych one dotycz膮.
Je艣li macie Pa艅stwo pytania dotycz膮ce swoich danych osobowych, mo偶ecie si臋 Pa艅stwo do nas w ka偶dej chwili zwr贸ci膰 pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.
Zgodnie z RODO macie Pa艅stwo nast臋puj膮ce prawa: (powr贸t ∆)
       Prawo do informacji (art. 15 RODO). W ka偶dym momencie macie Pa艅stwo prawo uzyska膰 informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odno艣nie Pa艅stwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak r贸wnie偶 jak d艂ugo i wed艂ug jakich kryteri贸w dane te s膮 przechowywane i czy w zwi膮zku z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Pa艅stwo prawo dowiedzie膰 si臋, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorc贸w dane zosta艂y ujawnione lub s膮 jeszcze ujawniane; w szczeg贸lno艣ci w przypadku odbiorc贸w w krajach trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych. W tym przypadku macie Pa艅stwo r贸wnie偶 prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w zwi膮zku z przekazywaniem Pa艅stwa danych osobowych.
Opr贸cz prawa do z艂o偶enia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odno艣nie pochodzenia Pa艅stwa danych macie Pa艅stwo prawo do ich usuni臋cia, korekty, jak r贸wnie偶 prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotycz膮cego przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.
We wszystkich wy偶ej wymienionych przypadkach macie Pa艅stwo prawo do 偶膮dania od Administratora Danych bezp艂atnej kopii swoich danych osobowych, kt贸re przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o kt贸re Pa艅stwo wnioskujecie lub kt贸re wykraczaj膮 poza prawo do informacji danej osoby, jeste艣my uprawnieni do pobierania stosownej op艂aty administracyjnej.
       Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). (powr贸t ∆)
Macie Pa艅stwo prawo do 偶膮dania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzgl臋dniaj膮c cele przetwarzania 鈥 prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia niepe艂nych danych osobowych.
Je艣li chcieliby艣cie Pa艅stwo skorzysta膰 z prawa do sprostowania danych, mo偶ecie Pa艅stwo zwr贸ci膰 si臋 w ka偶dej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezb臋dnej korekty.
       Prawo do usuni臋cia danych (art. 17 RODO). (powr贸t ∆)
Macie Pa艅stwo prawo 偶膮da膰 natychmiastowego usuni臋cia swoich danych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) w szczeg贸lno艣ci wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest ju偶 konieczne, gdy Pa艅stwo odwo艂ali艣cie zgod臋 na przetwarzanie danych, gdy Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem lub zosta艂y pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowi膮zek prawny do usuni臋cia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przewa偶aj膮ce prawo do swobodnego wyra偶ania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezb臋dne do spe艂nienia zobowi膮zania prawnego (np. obowi膮zk贸w przechowywania), usuni臋cie danych nie jest mo偶liwe z tytu艂u ci膮偶膮cych na AD obowi膮zkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych s艂u偶y dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszcze艅 prawnych.
       Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO). (powr贸t ∆)
Macie Pa艅stwo prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Pa艅stwo poprawno艣膰 danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Pa艅stwo usuni臋cia swoich danych osobowych i 偶膮dacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnie膰 lub sprzeciwili艣cie si臋 Pa艅stwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dop贸ki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewy偶szaj膮 Pa艅stwa interesy.
       Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). (powr贸t ∆)
Macie Pa艅stwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekaza膰 je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, je艣li np. istnieje zgoda z Pa艅stwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego post臋powania.
       Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). (powr贸t ∆)
Macie Pa艅stwo prawo do wyra偶enia w ka偶dej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do cel贸w bezpo艣redniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba 偶e mo偶emy przed艂o偶y膰 przekonuj膮ce i wymagaj膮ce ochrony dowody dotycz膮ce przetwarzania danych, kt贸re to dowody przewy偶szaj膮 Pa艅stwa interesy, prawa i wolno艣ci.
Ponadto nie mo偶ecie Pa艅stwo skorzysta膰 ze swojego prawa do wyra偶enia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). (powr贸t ∆)
Przys艂uguje Pa艅stwu prawo do sk艂adania skargi do w艂a艣ciwego organu nadzoru, je艣li uwa偶acie, 偶e w przypadku przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych dosz艂o do naruszenia.
       Prawo do wycofania zgody w zwi膮zku z prawem do ochrony danych osobowych
(art. 7. 3 RODO).
(powr贸t ∆)
Udzielon膮 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych mo偶ecie Pa艅stwo odwo艂a膰 w ka偶dym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to r贸wnie偶 odwo艂ania o艣wiadcze艅 o wyra偶eniu zgody, kt贸rych nam udzielono przed wej艣ciem w 偶ycie rozporz膮dzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).
       3. Podstawa prawna przetwarzania danych. (powr贸t ∆)
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w zwi膮zku, z kt贸rym pozyskujemy zgod臋 os贸b, kt贸rych dane s膮 przetwarzane, podstaw臋 prawn膮 stanowi art. 6
ust. 1a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezb臋dnych do wykonania umowy, w kt贸rej stron膮 umowy jest osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane, podstaw臋 prawn膮 stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje r贸wnie偶 zdarzenia dotycz膮ce przetwarzania danych, kt贸re s膮 niezb臋dne do realizacji dzia艂a艅 sprzed zawarcia umowy.
Je艣li przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spe艂nienia zobowi膮zania prawnego, kt贸remu podlega nasze przedsi臋biorstwo, podstaw臋 prawn膮 stanowi
art. 6 ust. 1c RODO.
Je艣li przetwarzanie danych jest niezb臋dne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsi臋biorstwa lub osoby trzeciej oraz je艣li interesy, podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych, nie przewy偶szaj膮 interesu wymienionego w pierwszej kolejno艣ci, wtedy podstaw臋 prawn膮 do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsi臋biorstwa le偶y w realizacji naszej dzia艂alno艣ci handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpiecze艅stwa naszej oferty internetowej.
       4. Przekazywanie danych osobom trzecim. (powr贸t ∆)
Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczaj膮ce poza ramy wskazane w niniejszym o艣wiadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji 偶膮danej us艂ugi.
Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowi膮zania prawnego. Zdarza si臋 to wtedy, gdy jednostki pa艅stwowe (np. organy 艣cigania spraw karnych) prosz膮 w formie pisemnej o informacj臋 lub istnieje zarz膮dzenie s膮du.
Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 przekazywane tzw. pa艅stwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
       5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie. (powr贸t ∆)
Jako jednostka 艣wiadoma odpowiedzialno艣ci w ramach obowi膮zk贸w i oferowanych przez nas us艂ug oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania os贸b odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋.