Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża


🐶 Przedszkolaki zbierają pokarm dla zwierząt 🙀

👧 Przedszkole w Miłowicach. Zimowa zbiórka pokarmu

🐶 Przedszkolaki zbierają pokarm dla zwierząt 🙀

👧 Przedszkole w Miłowicach. Zimowa zbiórka pokarmu

Dalej