Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

📧 𝐏𝐫𝐳𝐞𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 @ 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥

Służbowe konta email mają niewielką pojemność. Można sobie z tym poradzić przekierowując całe wiadomości email (treść i załączniki) na dowolne inne konto email - tym razem jednak o dużej pojemności. Jeśli chcemy aby wiadomości były na dwóch kontach email tj. służbowym i tym na które email przekierowujemy, to w kroku nr 4 - odpowiednia opcja powinna być zaznaczona. Z kolei gdy zechcemy gromadzić wszystkie wiadomości i załączniki z nimi powiązane na twardym dysku swojego komputera, to należy zastosować klienta poczty np. Thunderbird (tak jak działa on sekretariacie szkoły). To drugie rozwiązanie daje nam możliwość gromadzenia w zasadzie nieograniczonej ilości wiadomości email, choć dostęp do nich mamy z pozycji jednego komputera tj. tego komputera na którym zainstalowany jest program Thunderbird no i oczywiście, jeśli w jego konfiguracji wybraliśmy opcję automatycznego kasowania wiadomości natychmiast po pobraniu na twardy dysk komputera (można bowiem skonfigurować program tak aby wiadomości były przechowywane na serwerze i twardym dysku komputera). Artykuł poświęcony klientom poczty pojawił się już wcześniej. Poniżej prezentuję przebieg konfiguracji przekierowania wiadomości email na inne konto. Zapraszam!  

  • Wybieramy opcję - Ustawienia

  • Wybieramy opcję - Ustawienia zaawansowane

  • Wybieramy opcję - Przekierowania

  • Wybieramy opcję - Dodaj adres przekierowania

  • Wpisujemy adres email i zatwierdzamy