Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

📚 Wymagania edukacyjne

tabela
przedmiot klasa dokument
wewnątrzszkolne zasady oceniania - więcej 🡵
wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021
edukacje 1-3 czytaj ↗
j polski 4 czytaj ↗
j polski 6 czytaj ↗
j polski 7 czytaj ↗
j polski 8 czytaj ↗
matematyka 4 czytaj ↗ | Zasady Nauczania ↗
matematyka 6 czytaj ↗
matematyka 7 czytaj ↗
matematyka 8 czytaj ↗
j angielski 1 czytaj ↗
j angielski 2 czytaj ↗
j angielski 3 czytaj ↗
j angielski 4 czytaj ↗
j angielski 6 czytaj ↗
j angielski 7 czytaj ↗
j angielski 8 czytaj ↗
przyroda 4 czytaj ↗
biologia 6 czytaj ↗
biologia 7 czytaj ↗
biologia 8 czytaj ↗
geografia 6 czytaj ↗
geografia 7 czytaj ↗
geografia 8 czytaj ↗
j niemiecki 7 czytaj ↗
j niemiecki 8 czytaj ↗
historia 4 czytaj ↗| Zasady Nauczania ↗
historia 6 czytaj ↗
historia 7 czytaj ↗
historia 8 czytaj ↗
wos 8 czytaj ↗
muzyka 4-7 czytaj ↗
plastyka 4-7 czytaj ↗
informatyka 4 czytaj ↗
informatyka 6 czytaj ↗
informatyka 7 czytaj ↗
informatyka 8 czytaj ↗
technika 4 czytaj ↗
technika 6 czytaj ↗
edukacja dla bezpieczeństwa 8 czytaj ↗
religia 1 czytaj ↗
religia 2 czytaj ↗
religia 3 czytaj ↗
religia 4 czytaj ↗
religia 6 czytaj ↗
religia 7 czytaj ↗
religia 8 czytaj ↗