Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża
Strajk

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w Naszym Zespole nie będzie przeprowadzona akcja protestacyjna w formie strajku, ponieważ związki zawodowe działające na terenie naszej gminy, nie przystąpiły do procedury sporu zbiorowego. Jednak popieramy strajk i solidaryzujemy się
z nauczycielami szkół i przedszkoli, którzy przystąpią
do strajku 08.04.2019 r.

Rada Pedagogiczna Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Miłowicach